Aanpak - Mamaskientje

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

Doelstellingen
Onze doelstelling is: het creëren van een leef- en ervaringswereld die enerzijds ruimte geeft aan de eigenheid van het kind en anderzijds aandacht heeft aan het samen spelen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met de ouders, met als basis: wederzijds vertrouwen, openheid en respect voor elkaars mening.
Het uitgangspunt is het bieden van een veilige, vertrouwde liefdevolle omgeving vertrekkende vanuit een positieve instelling. Dit geldt zowel voor kinderen als naar de ouders toe. De ingerichte speelruimtes bieden een warme en stimulerende leefwereld waar baby’s en peuters kunnen groeien, kruipen, lopen, spelen en ontdekken. Het biedt een aangename omgeving waar het kind zich volledig kan ontplooien. De ouders hebben op elk ogenblik vrije toegang tot de leefruimtes van de kinderen.

Op een ongedwongen en speelse manier worden volgende doelstellingen nagestreefd:

Emotionele ontwikkeling
Het nastreven van de psychische en fysieke veiligheid van de kinderen door middel van vb. knuffelspeeltjes, vertroetelspelletjes en het troosten bij moeilijk afscheid…
Zelfredzaamheid
Het benadrukken van het initiatief en de bewegingsvrijheid waardoor de kinderen hun zelfredzaamheid wordt bevorderd. vb. door peuters zichzelf te laten aan en uitkleden, hun speelgoed helpen opruimen en zelf hun beker bijvullen met water…
Sociale ontwikkeling
Het bevorderen van de omgang van de kinderen met elkaar en met volwassenen door middel van vb. praten met de baby’s, peuters elkaar laten helpen met de schoentjes uit te doen, samen opruimen, samen een blokkentoren bouwen…
Creativiteit
De expressiemogelijkheden van elk kind individueel tot uiting laten komen door middel van vb. peuters laten vingerverven, dansen op muziek, vrij tekenen of schilderen, experimenteren met boetseerklei…
Persoonlijkheidstraining
Elk kind in zijn eigenheid doen opgroeien en open bloeien met respect voor persoonlijk ritme en specifieke noden en behoeften door afwisseling tussen groepsspel en individuele activiteiten, rustige en actieve spelletjes…
Schoolrijpheid
Door de aanbieding van didactische materiaal krijgt elk kind een geschikte aanloop naar het eerste kleuterklasje door middel van vb. sorteren op kleur of vorm, puzzels, voelzakjes, voorwerpen benoemen…
Dagindeling
De dagindeling van de baby’s wordt vooral in overleg met de ouders vast gesteld. De reden hiervoor is dat de baby’s hun eigen gewoonten hebben die vaak niet in een strak schema te passen zijn. Dat heeft tot gevolg dat er vb. dient rekening te worden gehouden met hun eigen slaap- en voedingstijden (flesvoeding).
Elk kind eet en slaapt volgens eigen behoefte. In de omgang met de baby’s zorgen wij ervoor dat elk kind naar eigen behoefte voldoende aandacht, verzorging en vertroeteling krijgt.
Bij peuters wordt er naast de nodige vertroeteling ook aandacht besteed aan de uitdieping van de verschillende vaardigheden. Hier wordt wel min of meer gewerkt met een vast dagritme, met vaste gewoonten en vaste regels.
Deze vaste gewoonten en regels zijn belangrijk voor kinderen omdat dit hun een goed gevoel en veiligheid geeft.
Ritme en regelmaat geven kinderen een houvast. Vaste dagelijkse activiteiten zijn: de zindelijkheidstraining, de maaltijden, het middagdutje, een dagelijkse activiteit, …


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu